Liga socijaldemokrata Vojvodine
21/02/2021. » Saopštenja

Država da sprovede u praksi pravo na službenu upotrebu maternjeg jezika

Novi Sad, 21. februar 2021 - Liga socijaldemokrata Vojvodine i ovog 21. februara podseća na važnost obeležavanje Dana maternjeg jezika.

Vojvodina je evropski region sa najviše jezika u službenoj upotrebi i to je činjenica na koju možemo da budemo ponosni.

LSV

Nažalost, brojne norme, koje su propisane Ustavom i zakonima, ostaju samo mrtvo slovo na papiru, pa je njihova primena u praksi prepuna prepreka.

Veliki su problemi u oblasti službene upotrebe jezika nacionalnih zajednica, informisanju i obrazovanju.

LSV ne želi da se naša država samo načelno hvali postignućima u ovoj oblasti, već očekuje i konkretne akcije. Građanima nisu potrebne marketinška akcije. Oni žele da svoja prava koriste u punom obimu.

Nadamo se zaustavljanu prakse gašenja školskih odeljenja u kojima se nastava obavlja na nekom od jezika nacionalnih zajednica. Zalažemo se za ponovo uvođenje i učenje jezika društvene sredine u vojvođanskim školama.

Tražimo više prostora na jezicima nacionalnih zajednica u medijima. Pre svega na lokalnom nivou.

Insistiramo da državni organi strogo primenjuju pravo građana na upotrebu njihovog maternjeg jezika. Da nazivi mesta, ulica i institucija budu ispisani na višejezičnim tablama koje štiti zakon i čuvari reda. Da ne budu išarana i vandalizovana višejezična obeležja. Da se u dokumentima koje objavljuju lokalne samouprave ne skrnave jezici vojvođanskih nacionalnih zajednica.

Vojvodina je oduvek bila poznata po svojoj nacionalnoj, verskoj i jezičkoj različitosti. Učinimo sve da to bogatstvo sačuvamo.


Mirća Lelea
član Glavnog odbora 
Lige socijaldemokrata Vojvodine
Go! Nazad

Ostavite komentar